Polska Federacja Rynku Nieruchomości
  http://www.pfrn.pl

  Małopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
  http://www.mspon.krakow.pl.